Χρήσιμες Πληροφορίες
Image

Ferry Boat | Αντίπαρος – Πούντα

Ferry Boat | Antiparos – Pounta (1 – 7 Sep)

Antiparos – Pounta

06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45  10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00  12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45  15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15  18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45  22:15 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15

Pounta – Antiparos

06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00  10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20  12:40 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30  16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00  19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30  23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30

From Antiparos port to Antiparos beaches (Panagia, Glyfa, Apantima, Soros, Agios Georgios)

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30

Return from Agios Georgios & Soros

11:25 – 12:25 – 13:25 – 14:25 – 15:25 – 17:00 – 18:00 – 19:00

Return from Apantima, Glyfa & Panagia

11:35 – 12:35 – 13:35 – 14:35 – 15:30 – 17:05 – 18:05 – 19:05

From Antiparos port to Antiparos Cave

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00

Return

11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:10 – 15:10

Τα δρομολόγια πλοίου από Αντίπαρο για λιμάνι Παροικιάς και αντίστροφα διαμορφώνονται ως εξής:


Αντίπαρος – Παροικιά
09:15 – 09:45 – 10:45 – 11:30 – 12:30 – 13:00 – 15:00 – 16:30 – 17:30 - 18:00 - 19:30

Παροικιά-Αντίπαρος
10:00 – 10:45 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:45 – 17:15 – 18:30 - 18:50 - 20:15

Telephone numbers

Municipality of Antiparos +30.22840.61570, +30.22840.28261

Antiparos Regional Medical Office +30.22840.61219

Paros Health Centre +30.22840.22500

Antiparos Pharmacy +30.22840.61111

Antiparos Police Station +30.22840.61202

Paros Police Department +30.22840.23333

Antiparos Port Authority Station +30.22840.61485

Paros Port Authority +30.22840.21240

Paros KTEL [buses] +30.22840.21395

Χρήσιμες Πληροφορίες
Image

Ferry Boat | Αντίπαρος – Πούντα

Ferry Boat | Antiparos – Pounta (1 – 7 Sep)

Antiparos – Pounta

06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45  10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00  12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45  15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15  18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45  22:15 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15

Pounta – Antiparos

06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00  10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20  12:40 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30  16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00  19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30  23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30

From Antiparos port to Antiparos beaches (Panagia, Glyfa, Apantima, Soros, Agios Georgios)

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30

Return from Agios Georgios & Soros

11:25 – 12:25 – 13:25 – 14:25 – 15:25 – 17:00 – 18:00 – 19:00

Return from Apantima, Glyfa & Panagia

11:35 – 12:35 – 13:35 – 14:35 – 15:30 – 17:05 – 18:05 – 19:05

From Antiparos port to Antiparos Cave

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00

Return

11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:10 – 15:10

Τα δρομολόγια πλοίου από Αντίπαρο για λιμάνι Παροικιάς και αντίστροφα διαμορφώνονται ως εξής:


Αντίπαρος – Παροικιά
09:15 – 09:45 – 10:45 – 11:30 – 12:30 – 13:00 – 15:00 – 16:30 – 17:30 - 18:00 - 19:30

Παροικιά-Αντίπαρος
10:00 – 10:45 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:45 – 17:15 – 18:30 - 18:50 - 20:15

Telephone numbers

Municipality of Antiparos +30.22840.61570, +30.22840.28261

Antiparos Regional Medical Office +30.22840.61219

Paros Health Centre +30.22840.22500

Antiparos Pharmacy +30.22840.61111

Antiparos Police Station +30.22840.61202

Paros Police Department +30.22840.23333

Antiparos Port Authority Station +30.22840.61485

Paros Port Authority +30.22840.21240

Paros KTEL [buses] +30.22840.21395

Image